antiscia
Horoskop

Antiscia – istotny czynnik w horoskopie

Antiscia – o tym jak jej używać.

Antiscia, co to jest i dlaczego należy ich używać, żeby robić rzetelną i zawierającą całość interpretację?

Wyjaśnienie co to są antiscia, wyjaśnia jednocześnie dlaczego należy używać ich do opisu horoskopu, aby interpretacja zawierała całość  najważniejszych informacji.

W horoskopie oprócz aspektów planet ze sobą, czy planety z osią, widocznych gołym okiem – są również aspekty poprzez antiscion.
Antiscion jest punktem lustrzanym, antiscia to punkty lustrzane. Punkty lustrzane każdego stopnia znaku (więc każdej planety, czy na przykład ascendentu znajdujących się danym stopniu) względem punktów przesileń: letniego w 0 stopni Raka i zimowego w 0 stopni Koziorożca.

Antiscia jako punkt lustrzany jest punktem odbicia planety lub istotnego obiektu w horoskopie – punktem niewidocznym, gdy patrzysz na obraz horoskopu –  trzeba więc zaangażować w sprawdzanie tego czynnika własną spostrzegawczość.

Każda planeta ma swoje odbicie, swoje antiscion. Tworzy więc aspekty poprzez swój punkt lustrzany. Gdy któraś z planet znajdzie się w antiscion innej planety, to tworzy z nią koniunkcję o ukrytym znaczeniu, w odróżnieniu od standardowej koniunkcji.
Znaczenie takiego aspektu jest zawsze istotne dla interpretacji horoskopu i zawsze ma cechę ukrycia. Aspekty poprzez punkty lustrzane pokazują nam więc w horoskopie niewidoczne sprawy dla ogółu.

Przykład antiscia w horoskopie

Horoskop ingres (wejście) Słońca w znak Barana w 2018 roku, 20.03.2018 r.17:15, Warszawa

antiscia

Horoskop przygotowany w programie Urania.

W jaki sposób sprawdzamy antiscia? Najprostsze wytłumaczenie to wyobrażenie sobie lustra przechodzącego przez punkty przesileń, 0 stopni Raka i 0 stopni Koziorożca. Odbicie każdej planety ma miejsce w takiej samej odległości od powierzchni lustra (punktów 0 stopni Raka i 0 stopni Koziorożca), w której znajduje się dana planeta.
Więc na przykład antiscion każdej planety, czy istotnego punktu w horoskopie położonego w Byku, będzie we Lwie. Antiscion każdej planety w Raku będzie w Bliźniętach.

W horoskopie wejścia Słońca w znak Barana, Księżyc położony jest w 9 stopniu Byka (dokładnie 8 stopni i 35 minut). Jego punkt lustrzany, anticion znajduje się w 22 stopniu Lwa (dokładnie 21 stopni i 25 minut).

Każda więc planeta w pobliżu 22 stopni Lwa jest w aspekcie koniunkcji poprzez anticion z Księżycem w 9 stopniach Byka. I każda planeta w 22 stopniach Wodnika jest w opozycji poprzez antiscion z Księżycem w 9 stopniach Byka.

W analizie aspektów poprzez anticion bierzemy pod uwagę tylko koniunkcje i opozycje.

W interpretacji aspektów poprzez anticion istotne jest rzeczywiste położenie planety, gdy na przykład oceniamy godność planety, jej cechy, jakie przybiera w znaku.
Natomiast aspekt poprzez punkt lustrzany mówi nam o ukrytym powiązaniu między planetami.

Jest więc istotne – gdy chcemy mieć rzetelne wyniki interpretacji – żeby brać pod uwagę pozycje antiscia planet. Wiemy wtedy więcej, ogląd wydobywa na powierzchnię rzeczy ukryte, czyli osiągamy cel, do którego służy horoskop – odpowiedź na pytania, na które nie znamy odpowiedzi, jeśli byśmy nie wzięli horoskopu pod uwagę.

Anticion stosujemy najczęściej w przypadku:
  • aspektu w horoskopie urodzeniowym, na przykład między dwiema planetami,
  • tranzytu, gdy planeta tranzytująca robi koniunkcję, czy opozycję poprzez anticion do planety, osi w horoskopie urodzeniowym,
  • aspektów pokazanych w horoskopie progresywnym,
  • w horoskopie porównawczym, gdy na przykład planety dwóch osób są ze sobą w koniunkcji poprzez antiscion.
  • w horoskopie kontaktowym,
  • gdy analizujemy horoskop horarny,
  • gdy tworzymy najlepszy horoskop elekcyjny danego wydarzenia.

Zobacz wszystkie teksty z kategorii horoskop.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *