Rola Saturna w horoskopie na przykładzie horoskopu Davida Bowie.

Saturn jest planetą, która patronuje ugruntowaniu, wytrwałości,  zależnościom hierarchicznym. Rola Saturna to również pokazanie przeszkód. Planeta uosabia niezadowolenie i ciężką pracę. Saturn zmusza nas do budowania struktur, wpływ tranzytów Saturna działa wynagradzając trudy i sprawdzając struktury.