Astrologia jest narzędziem samoświadomości, wiedzy o sobie i również o innych.

Jest cennym narzędziem, bo nie ma w niej pomyłek. Widać jasno i klarownie horoskop jako całość i pojedyncze szczegóły jako wskaźniki. Wystarczy prawidłowo go odczytać. Znając swój horoskop można zrobić dużo więcej dla siebie.

Zarówno pod względem poznania siebie jak i korzystania na bieżąco z wiedzy astrologicznej, z wiedzy o tranzytach, odnosząc je do osobistego horoskopu.

Horoskop urodzeniowy zawiera ogromną dawkę informacji. Możesz ich użyć w zgodzie ze sobą, horoskop zawsze działa, niezależnie, czy go poznasz, czy nie.

Jest on mapą nieba, symbolizującą, a zarazem pokazującą, klarownie twoje potencjały, twoje słabości, twoje mechanizmy działania.
Horoskop aktualnych tranzytów planet (ich aspektów, ułożenia w odpowiedniej odległości kątowej od planety urodzeniowej), do twej mapy nieba (czas i miejsce narodzin), pokazuje w jakim momencie życia jesteś, co ci sprzyja, kiedy masz najlepszy czas do działania, i kiedy masz najlepszy czas do regeneracji.

Horoskop urodzeniowy pokazuje to, z czym przychodzimy na świat, pokazuje nasze potencjały, nasze szanse i zagrożenia, karmę. Dzięki samopoznaniu, poznaniu swoich automatycznych programów, masz możliwość wyjść poza swoje ograniczenia, zacząć działać w zgodzie ze swoimi potencjałami, również tymi ukrytymi do tej pory dla ciebie.

Patrząc od strony technicznej, położenie na niebie świateł, Słońca i Księżyca oraz planet, zwłaszcza: Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna, czas i miejsce przyjścia na świat, mają znaczenie dla twej struktury psycho-fizycznej, dla twego ukształtowania w dzieciństwie, dla twej ukształtowanej podświadomości, z którą dużo łatwiej ci pracować, gdy znasz swój horoskop.
Oznacza to, że nasze narodziny, czas i miejsce, nie są przypadkowe. Wszystko ma swoją przyczynę.
Astrologia pomaga w kształtowaniu przyszłości, w wybieraniu najlepszego czasu dla ważnych przedsięwzięć życiowych, jak na przykład, ślub, założenie firmy, podróż.

 

Każdy znak i każda planeta mogą przejawiać zarówno jasne jak i ciemne strony. Mówiąc ściślej, my, ludzie przejawiamy położenie planet w swoich horoskopach, ich niepowtarzalną energetykę działającą indywidualnie.

Poznanie swojego cienia jest zaletą astrologii, łatwość tego poznania i konkretność informacji. Ale i każdy układ planet może się manifestować w życiu na różne sposoby, bo mamy wpływ na to jak wykorzystujemy energię danych tranzytów planet do planet w naszym horoskopie urodzeniowym, potencjałów horoskopu urodzeniowego oraz teraźniejszych układów planetarnych.

Z energią tranzytów, obecnych układów planet, możesz współpracować.

Nawet najlepiej, gdy zaprzęgniesz je do pomocy, aby – szczególnie, przy trudnych, bo napięciowych tranzytach planet, analogicznie układach we własnym horoskopie – mieć nad nimi władzę. Tranzyty planet oraz układy we własnym horoskopie to energie, które działają na nas, czy tego chcemy, czy nie, czy wierzymy (raczej: wiemy, mamy świadomość) w astrologię, czy nie.

astrologia jest narzędziem

Zapisaną energią jest ten jedyny, towarzyszący człowiekowi przez całe życie, horoskop indywidualny. Jest on dynamiczną mapą, ponieważ podlega wpływom aktualnych ruchów planet (tranzytów) oraz jego manifestacje w życiu codziennym zależą od tego jak sobie radziliśmy w czasie wcześniejszych etapów cyklu danej planety tranzytującej. Jak wszystko, podlega ogólnej zasadzie, co zasiejesz, to zbierzesz, czasem zasiejesz coś świadomie, czasem nieświadomie.

Kluczem do rozumienia pomocy sobie poprzez astrologię jest zasiewanie świadome. Jest to możliwe przede wszystkim wtedy, gdy znamy swój horoskop.

Zawsze masz wiele możliwości działania, które prowadzą do różnych ścieżek. Zawsze, w każdej chwili życia stoisz na rozwidleniu dróg, czyli robiąc coś, świadomie decydujesz się to robić i tym samym nie robić innej rzeczy.